Ons verhaal

Een korte geschiedenis.

Eind 2014 zijn we bij elkaar gebracht door OutForever, een organisatie die zich bezig houdt met wonen voor een nieuwe generatie homomannen en lesbische vrouwen.
OutForever wil woningen realiseren in Amsterdam voor lesbo’s, homo’s, transgenders en bi’s. Waar het goed wonen is met elkaar en in de buurt, voor jong en oud en voor elke portemonnee. 

 

Deze organisatie heeft het initiatief genomen om een zelfbouwkavel te krijgen aan de Bilderdijkkade en heeft daarvoor toekomstige bewoners geworven. 
Het bouwkavel staat tot onze beschikking na het winnen van een competitie tussen meerdere bouwgroepen, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam. Na twee spannende rondes kregen wij begin 2015 een van de vijf felbegeerde kavels toegewezen. Dit kavel was speciaal bedoeld voor 55+ bewoners, met een speciale focus op gemeenschappelijkheid en zorg.

 

We hebben begin 2015 een coöperatieve vereniging opgericht die mede tot doel heeft om het appartementencomplex te realiseren. De coöperatie heeft in het voorjaar van 2015 een plan van aanpak ingediend bij de gemeente Amsterdam en beide partijen hebben op 9 juni 2015 een optieovereenkomst getekend waar de coöperatie de mogelijkheid kreeg om aan de Bilderdijkkade een appartementencomplex te bouwen. De coöperatie heeft in mei 2016  de erfpachtaanbieding ontvangen en geaccepteerd, in juli heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend en heeft de coöperatie vervolgens een bouwteamovereenkomst getekend met een aannemer.  

Eind december hebben de toekomstige bewoners de aktes met de vereniging en de aannemer getekend zodat niets meer in de weg staat om te gaan bouwen. 

 

De coöperatie werkt samen met architectbureau De Werff Architectuur, Kamsma Bouwadvies, DWA Installatie- en Energie-advies, en de Bot Bouwgroep.

Uitgangspunten

Wij, de toekomstige bewoners van De Roze Hallen, worden gekenmerkt door een grote individuele diversiteit. Onze leeftijd en seksuele voorkeur verbinden ons. Wat ons ook bindt is om samen te streven naar een nieuwe vorm van gemeenschapszin en nabuurschap, waarin zorg en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en elkaar gedeeld worden. Waarbij het anders zijn als vanzelfsprekend aanvaard wordt. Een streven naar de vrijheid om je zowel als individu en als groep kenbaar te maken zonder dat dit een nieuwe norm wordt. 

 

Nabuurschap

Ons doel is niet enkel een gebouw met woningen te bouwen, maar ook een bijdrage te leveren aan een nieuwe vorm van onderlinge gemeenschapszin. Onderzoek toont aan dat LHBT’ers relatief meer te maken hebben met vereenzaming. Deze groep heeft gemiddeld minder contact met familieleden, vaak geen kinderen. Zorginstellingen zijn niet ingericht op specifieke wensen en de ontwikkelde leefstijl binnen deze groep. 

 

Vandaar dat we de regie in eigen hand willen houden. Zodat betekenisvolle relaties blijvend kunnen worden opgebouwd en onderhouden en we elkaar doelbewust ondersteunen en eenzaamheid vermijden of bestrijden. Vanzelfsprekend is ons pand geschikt voor mensen die slecht ter been zijn en denken we na hoe domotica te gebruiken om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

 

Een deel van de tuin is van ons gezamenlijk en we richten een gemeenschappelijk logeerappartement in dat we ook beschikbaar stellen aan iemand die tijdelijk zorg nodig heeft. Naast het delen van ruimte zien wij ook mogelijkheden voor het ruilen of samen delen van producten en diensten, zoals gezamenlijk zorg en energie inkopen en dagelijkse zaken als klussen en boodschappen doen en misschien een auto delen.

Buurzaam

We streven naar veiligheid voor LHBT-ers enerzijds en de versterking van een divers sociaal en cultureel klimaat anderzijds. Ons gemeenschapsdenken hoeft zich daarom wat ons betreft niet te beperken tot onze groep. We vinden het ook belangrijk om verbindingen te maken met de buurt. Niet alleen met ‘roze’ bewoners. We denken bijvoorbeeld aan een zogenaamde Gay-Straight-Alliance met ondernemers, zorgaanbieders en lokale overheid.

Daarbij nemen we ook verantwoordelijkheid voor de plek die we in de wijk innemen en denken na over hoe we als groep naar buiten te treden. Er bestaat een uitgesproken wens onze identiteit te communiceren met de omgeving. Vandaar dat we een kunstobject aan de gevel willen ontwikkelen. Dat betekent nadenken over hoe we de diversiteit van een groep bewoners zichtbaar en uitnodigend maken en openheid over een levenshouding communiceren in de openbare ruimte. 

Duurzaamheid

We zullen voldoen aan de door de gemeente gestelde eis van duurzaamheid met een EPC waarde van 0,15. Dit krijgen we voor elkaar door het toepassen van het beste wat er is op gebied van isolatie. Ook bij de andere in huis toe te passen maatregelen scoren wij hoog en kiezen wat het beste bij ons past (gebalanceerde ventilatie, dubbel glas HR++ en vloerverwarming).
Daarnaast is het noodzakelijk lokaal energie op te wekken met zonnepanelen (98 op ons eigen dak). We gebruiken geen aardgas meer. Op dit moment onderzoeken of een gedeeltelijk groene gevel haalbaar is.